Burmistrz:
Kamil Kozłowski

Zastępca Burmistrza:
Zbigniew Szal

Skarbnik:
Elżbieta Kaczmarczyk

Sekretarz:
Magdalena Karpińska 

Rada Miejska
1. Cieślak Krzysztof
2. Dudzic Tomasz
3. Gacioch Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
4. Gutowski Mariusz
5. Iwańska Sylwia
6. Kostka Elżbieta
7. Matwiejec Marcin – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
8. Modlak Katarzyna
9. Radziszewska Alina - Przewodnicząca Rady Miejskiej
10. Skrajnowski Michał
11. Staniszewski Marek
12. Staszak Andrzej
13. Szczawiński Janusz
14. Zieliński Ryszard
15. Zygmuntowicz Angelika

 

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce

Na 628 gmin miejsko-wiejskich, Gmina Biskupiec zajmuje 46 miejsce w kraju i 2 w województwie w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce. Ranking stworzony jest przez naukowców - ekonomistów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy biorą pod uwagę aktualne wskaźniki takie jak:
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń.
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Zespół badawczy korzystał z danych Regionalnych Izb Obrachunkowych, według stanu na koniec 2019 r.

Szczegóły {tutaj}

 

Dochody i wydatki Gminy Biskupiec

Prezentacja przedstawiająca strukturę wydatków i dochodów gminy oraz podjęte działania inwestycyjne w 2019 r. Jej celem jest pokazanie mieszkańcom gminy Biskupiec jak ważne jest rozliczanie podatku dochodowego w naszej gminie. Prezentacja pokazuje jak odprowadzane składki podatkowe przyczyniają się do rozwoju miasta i gminy Biskupiec.

Prezentacja dostępna jest {tutaj}.

 

RAPORT O STANIE GMINY BISKUPIEC ZA ROK 2019

1. Procedura udziału w debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY

2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY 

3. Raport o stanie gminy Biskupiec za rok 2019

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Biskupcu 

[klauzula]

 

Wykaz numerów telefonów do poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego w Biskupcu

[wykaz]

 

Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Biskupiec

[pdf] Wykaz

 

Zasady używania herbu. Zasady uzyskania patronatu Burmistrza.

 

Tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaczeń państwowych – Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

 

Nieodpłatna pomoc prawna w Biskupcu

Informacje o funkcjonowaniu punktu pomocy prawnej

 

Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przęstępstwem

Informacje na temat funkcjonowania punktu pomocy

 

Regulamin konkursów na Facebooku 

[Regulamin]