Kolejne spotkanie przedsiębiorców w Inkubatorze Przedsiębiorczości - 4 kwiecień 2017
 
Środowisko lokalnych biznesmenów drugi raz spotkało się z burmistrzem Biskupca i starostą olsztyńskim, by porozmawiać o swoich interesach.
 
4 kwietnia w Inkubatorze Przedsiębiorczości pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przedstawili możliwości wparcia udzielanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz uzyskania pożyczki z funduszu działającego przy Agencji. Dodatkowych informacji o innych formach wsparcia udzielał pracownik Inkubatora. Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski mówił o obecnej sytuacji w gminie, planowanych inwestycjach, kierunkach rozwoju, odpowiadał na pytania przedsiębiorców. Głos zabrała także Małgorzata Chyziak, starosta Powiatu Olsztyńskiego, która opowiedziała o planowanej budowie hali sportowej w Biskupcu. Po części oficjalnej przyszedł czas na kuluarowe rozmowy. 
- To była dobra okazja do prezentacji poglądów na szereg wspólnych spraw. Te spotkania są dobrą platformą wymiany informacji i dyskusji, z której może skorzystać każdy przedsiębiorca – mówił Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca. I zapowiada kolejne tego typu wydarzenia.