Fundusze Unijne w Gminie Biskupiec

www.biskupiec.pl

www.bip.biskupiec.pl

 

www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

LINKI

 

 

 

Niniejsza strona internetowa została utworzona w celu promocji inwestycji realizowanych przez Gminę Biskupiec dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE

FUNDUSZE NA LATA 2004-2006

FUNDUSZE NA LATA 2007-2013

Urząd Miejski w Biskupcu

ul. Niepodległości 2

11-300 Biskupiec

Tel. /089/ 715 01 38

Fax. /089/ 715 24 37

e-mail: biskupiec.eu@gmail.com