Fundusze Unijne w Gminie Biskupiec

www.biskupiec.pl

www.bip.biskupiec.pl

 

www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

  LINKI DO STRON INTERNETOWYCH

Ø      MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Ø      Urząd Marszałkowski (Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego)

Ø      Urząd Marszałkowski  (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)

Ø      Urząd Marszałkowski (Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa)

Ø      Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Ø      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Ø      Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Ø      Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Ø      Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ø      Baza dobrych praktyk

 

 

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

           

 - Do góry -

Urząd Marszałkowski

(Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego)

 - Do góry -

 

Urząd Marszałkowski

(Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)

 - Do góry -

 

Urząd Marszałkowski

(Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa)

 - Do góry -

 

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

 - Do góry -

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 - Do góry -

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

 - Do góry -

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

 - Do góry -

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 - Do góry -

 

Baza dobrych praktyk

                       

 - Do góry -

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

 

Urząd Miejski w Biskupcu

ul. Niepodległości 2

11-300 Biskupiec

Tel. /089/ 715 01 38

Fax. /089/ 715 24 37

e-mail: biskupiec.eu@gmail.com