Fundusze Unijne w Gminie Biskupiec

www.biskupiec.pl

www.bip.biskupiec.pl

 

www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

POWRÓT

FUNDUSZE NA LATA 2007-2013

INWESTYCJE GMINNEInwestycje oraz inicjatywy Gminne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszy zaplanowanych na lata 2007-2013

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA - MAZURY

   1. Przebudowa dróg pomiędzy ulicami PLAŻOWA - MICKIEWICZA W BISKUPCU UL. KOPERNIKA, POZNAŃSKA, PLAŻOWA, BOHATERÓW, KRÓTKA, ŚMIAŁA, JEZIORNA, OKRZEI

   2. Rewitalizacja starego miasta Biskupiec

   3. Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca

   4. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum BiskupcaPROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

   1. Inicjatywa na rzecz kultury w mieście i gminie Biskupiec

   2. Klikamy - kurs komputerowy w Biskupcu

   3. Nasze ogrody - kurs projektowania w Gminie Biskupiec

   4. Kurs małej gastronomii w Gminie Biskupiec

   5.
Lekcja tradycji i obyczajów Wesele Warmińskie w Gminie Biskupiec

   6. Inicjatywa na rzecz pierwszej pomocy w Gminie Biskupiec

   7. Akademia Teatru w Gminie Biskupiec

   8. "Nasza inicjatywa" kurs kosmetologii i wizażu

   9. "Razem do Celu" Centrum Aktywizacji MłodzieżowejSEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006

   1. Dobra rybkaProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

   1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie BiskupiecINFORMACJE OGÓLNE

Informacje ogólne dotyczące funduszy unijnych na lata 2007-2013

 

POWRÓT

Urząd Miejski w Biskupcu

ul. Niepodległości 2

11-300 Biskupiec

Tel. /089/ 715 01 38

Fax. /089/ 715 24 37

e-mail: biskupiec.eu@gmail.com