Pomoc w spłacie długu czynszowego

Najemcy Zakładu Nieruchomości Lokalowych w Biskupcu, którzy mają zaległości w spłacie czynszu mogą skorzystać z różnych form pomocy.

ZNL proponuje rozłożenie zaległej płatności na raty, zamianę lokalu na taki o niższym standardzie, odpracowanie długu lub odroczenie terminu płatności. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z różnych form pomocy można uzyskać pod nr. 89 715 01 11 (Urząd Miejski w Biskupcu, al. Niepodległości 2, pok. nr 39) lub w Zakładzie Nieruchomości Lokalowych przy ul. Chrobrego 26.