male projekt psoniPodsumowanie działań projektu „Zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację”.

Od 1 kwietnia 2017 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu realizuje projekt pt. „Zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację”. Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W marcu 2018 roku zakończył się pierwszy okres realizacji projektu i z początkiem kwietnia (po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej) przedłuża się o kolejny rok. Uczestniczy w nim 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, którzy brali udział w terapii zajęciowej, logopedycznej, psychologicznej oraz fizjoterapeutycznej.
Główne zadanie to zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach funkcjonowania: sfera społeczna, poznawcza, psychiczna i ruchowa. Zespół diagnostyczno – terapeutyczny złożony z terapeuty zajęciowego, psychologa, logopedy i fizjoterapeuty na podstawie obserwacji uczestników oraz wyników ewaluacji programów terapeutycznych, stawiał takie zadania, które służyć miały poprawie ich funkcjonowania. Skupiono się przede wszystkim na rozwijaniu tych umiejętności, które niezbędne są do codziennego życia.
Zrealizowany w Stowarzyszeniu projekt stanowi dowód na to, że każdy bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności jest w stanie wciąż się rozwijać i wciąż na nowo nas zaskakiwać. Żaden sukces nie przynosi satysfakcji i radości, jeżeli przeżywany jest w samotności. Grupa, w której przebywali uczestnicy, stanowiła dla nich „miniaturę społeczeństwa”, wzbogacała ich świat wrażeń i doznań płynących z kontaktu z drugim człowiekiem.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu zaprasza osoby chętne do nawiązania współpracy w ramach wolontariatu. 
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu. 
Biuro projektu: Aleja Róż 3, 11-300 Biskupiec, tel. 534 349 700

Zwiększenie