ulice sljader

Ulica „Gen. Karola Świerczewskiego” zmieniła nazwę na „Gen. Leopolda Okulickiego”, a ulica „Gen. Aleksandra Zawadzkiego” zmieniła nazwę na „Wincentego Witosa”.


Zmiany nazwy ulic wymogła ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rada Miejska w Biskupcu uchwałą z dnia 12 września 2017 r. dokonała stosownych zmian w nazewnictwie. Uchwała została opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zgodnie z prawem 10 października 2017 r. weszła w życie.
Burmistrz Biskupca apeluje do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas dokonywania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 01 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej:
- Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia
w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
- Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. (Oznacza to, że np. dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne pojazdów, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.)

Osobom, które dotknęła zmiana nazwy ulicy przygotowano specjalny informator mówiący o formalnościach jakie zostały dokonane z urzędu, oraz sprawach, które muszą zostać załatwione indywidualnie. Zostanie on dostarczony do każdego domu znajdującego się przy nowej ul. Okulickiego i Witosa.

ulice obwieszczenie

informator 1

informator 2

informator 3

informator 4

Informator (plik pdf)