Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” realizowany jest w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” realizowany jest w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” realizowany jest w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.